Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 23 september 2015 klockan 13.51

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 25 september. En fråga som ska diskuteras är konkurrenskraftsläget i EU.

Tid: Fredagen den 25 september klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Inre marknad och industri

Näringsminister Mikael Damberg (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för inre marknad och industri den 1 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera konkurrenskraftsläget i EU och hur näringspolitiken kan integreras i andra politikområden.

Rådet väntas också diskutera hur kommissionens Refit-program kan bidra till att förbättra effektiviteten på den inre marknaden samt skapa tillväxt. Syftet med Refit-programmet är att förbättra EU-lagstiftningen och göra den mer relevant och effektiv för att förenkla för medborgare, företag och samhället i stort.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, telefon 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se.