Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 21 september 2015 klockan 12.57

Regeringen samråder med EU-nämnden tisdagen den 22 september. En fråga som ska diskuteras är provisoriska åtgärder på området internationellt skydd.

Tid: Tisdagen den 22 september klockan 8.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Rättsliga och inrikes frågor

Statssekreterare Lars Westbratt ska samråda med nämnden inför extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 22 september.

Vid mötet väntas rådet fatta beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: