Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 21 oktober 2015 klockan 14.24

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 23 oktober. Ett par av de frågor som ska diskuteras är handeln med utsläppsrätter och framtida relationer med AVS-länder, efter Cotonouavtalet.

Tid: Fredagen den 23 oktober klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Rådet för miljöfrågor väntas diskutera handeln med utsläppsrätter

Miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för miljöfrågor den 26 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera

  • kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
  • hur miljödimensionen kan stärkas i den europeiska planeringsterminen
  • de nyligen antagna globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Utrikesrådet väntas diskutera Cotonouavtalet

Biståndsminister Isabella Lövin (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 26 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera frågan om EU:s framtida relation till länder i Afrika, Karibien och Stillahavsregionen efter det att det så kallade Cotonouavtalet löper ut år 2020.

Rådet väntas också

  • diskutera medlemsländernas prioriteringar i humanitära frågor inför världshumanitära toppmötet WHS i Istanbul i maj 2016
  • diskutera uppföljning av rådsslutsatserna om migration och utveckling från december 2014
  • diskutera den inom EU antagna handlingsplanen för jämställdhet och utveckling och anta slutsatser inför genomförandet.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: