Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 14 oktober 2015 klockan 15.47

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 oktober. Ett par av de frågor som ska diskuteras är fiskemöjligheterna i Östersjön nästa år och den offentliga kontrollen av livsmedel, djur- och växtskydd.

Tid: Fredagen den 16 oktober klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Rådet för jordbruk och fiske väntas komma överens om fiskekvoter för Östersjön

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 22 oktober.

Vid mötet väntas rådet komma överens om kvoter för fisket av vissa arter i Östersjön under 2016. EU-kommissionen lämnar varje år förslag som gäller fiskemöjligheterna i Östersjön. I september presenterade kommissionen förslaget för 2016, som bland annat slår fast maximal tillåten fångst och fiskekvoter för nästa år. Förslaget reglerar arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta i Östersjön.

Vid mötet väntas rådet också:

  • diskutera EU:s förhandlingar med Norge om fiskemöjligheter och regler för fisket nästa år av vissa gemensamma fiskebestånd i Nordsjön och Skagerrak
  • anta en allmän riktlinje när det gäller EU-kommissionens förslag om att utöka den offentliga kontrollen av livsmedel, djurfoder, djurhälsa och djurskydd med regler även för skydd mot växtskadegörare, växtförökningsmedel och växtskyddsmedel
  • diskutera klimatvänligt jordbruk och hur jordbruket kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i samhället.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: