Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 4 november 2015 klockan 14.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 6 november. Några av de frågor som ska diskuteras är klimatförändring, EU:s budget, situationen i stålindustrin samt migrationskrisen.

Tid: Fredagen den 6 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekofinrådet väntas besluta om finansiering av kampen mot klimatförändring

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 10 november.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om internationell finansiering av kampen mot klimatförändring inför klimatkonferensen COP21 i Paris i december. Slutsatserna kompletterar tidigare antagna slutsatser som tillsammans utgör EU:s mandat under klimatkonferensen.

Rådet väntas också

  • anta slutsatser om kommissionens handlingsplan för kapitalmarknadsunionen
  • nå en politisk överenskommelse om en tillfällig finansiering för resolutionsfonden inom bankunionen
  • diskutera förslag som syftar till färdigställandet av den monetära unionen EMU. Förslagen handlar främst om ekonomisk-politisk samordning och bättre konvergens.

Förhandlingar om EU:s budget

Statssekreterare Max Elger (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofin budget den 13 november. Vid mötet väntas Europaparlamentet och rådet komma överens om budgeten för 2016.

Diskussion om stålindustrin i Europa

Statssekreterare Oscar Stenström (S) ska samråda med nämnden inför ett extrainsatt möte i konkurrenskraftsrådet den 9 november. Vid mötet väntas rådet diskutera situationen för stålindustrin i Europa, rådet kommer också få information från kommissionen om det pågående arbetet kring utsläpp från bilar.

Diskussion om migrationskrisen väntas

Justitieminister Morgan Johansson (S) ska samråda med nämnden inför ett extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 9 november.

Rådet väntas få en lägesrapport om migrationskrisen och diskutera framtida åtgärder.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: