Aktuellt

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm

Publicerad: 26 mars 2015 klockan 11.55

Trafikutskottet vill att regeringen ska undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse som ska knyta ihop trafikledsringen runt Stockholm. S, MP och V reserverar sig mot förslaget, eftersom utredningsarbete redan pågår.

Sverige står inför utmaningar på transportområdet. Sommaren 2014 tillsatte regeringen därför en utredare som i den så kallade Sverigeförhandlingen ska komma överens med kommuner och landsting om nya spår för höghastighetståg samt åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Trafikutskottet anser att det pågående arbetet är framsynt, att det pågår utifrån beslutade direktiv och att det är lämpligt att avvakta och se hur utredaren lyckas med sina uppdrag. Trots detta anser utskottet att det ändå finns skäl för riksdagen att uppmärksamma en av de punkter som ingår i utredarens uppdrag, nämligen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse som ska knyta ihop trafiklederna runt Stockholm.

Trafikutskottet menar att det finns skäl att tvivla på att regeringen vill låta utredaren genomföra den här delen av utredningens direktiv. Därför vill utskottet att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda finansieringen av den östliga trafikförbindelsen.

Trafikutskottets tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om transport- och infrastrukturfrågor. Utskottet sade nej till de andra motionsförslagen.

S, MP och V vill invänta pågående arbete

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i en reservation nej till förslaget om att uppmana regeringen att utreda finansieringen av en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Partierna hänvisar till att Sverigeförhandlingen redan har i uppdrag att utreda hur en östlig trafikförbindelse kan finansieras. S, MP och V påpekar också att det normalt inte är riksdagens roll att ta ställning till enskilda projekt och vill inte föregripa pågående utredningar och förhandlingar.

Kontaktperson för media

Mathias Henricson, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 30 35, e-post mathias.henricson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt onsdagen den 15 april. Beslut torsdagen den 16 april.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande Infrastrukturplanering 2014/15:TU9