Aktuellt

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola

Publicerad: 26 mars 2015 klockan 15.31

Utbildningsutskottet anser att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga samt att grundläggande behörighet till högskolan ska vara fortsatt valfritt för eleverna på yrkesprogrammen. Utskottet vill därför att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om detta. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslagen.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning där det bland annat ingår att se över möjligheten att göra det obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan eller föreslå andra åtgärder som syftar till att fler ska påbörja och avsluta gymnasiestudier.

Utbildningsutskottet menar att införa obligatorisk gymnasieskola för elever upp till 18 år är en felriktad åtgärd. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga. Detta eftersom att de flesta som hoppar av gymnasiet gör det i årskurs 3, då eleven ändå fyller 18 år. Det innebär att åtgärden inte förändrar någonting. Enligt utskottet bör istället elevernas studiemotivation höjas genom bland annat tidigare stöd i grundskolan, fler skickliga lärare och mer undervisningstid.

Grundläggande behörighet till högskolan ska vara fortsatt valfri

2011 infördes en gymnasiereform som innebar att elever på yrkesprogram inte längre var skyldiga att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Regeringens nytillsatta utredning har för avsikt att se över en utformning av hur skolan ska erbjuda kurser för behörighet till högskolan så att eleven ges praktiska möjligheter att läsa dessa kurser.

Utbildningsutskottet anser att det ska vara en fortsatt rättighet men inte en skyldighet för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag som lagts av M, FP, C och KD.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in gemensamma reservationer mot förslagen om tillkännagivanden. Partierna menar att gymnasial utbildning har i det närmaste blivit en förutsättning för att få ett arbete idag och att regeringens utredning inte bara ser över om obligatorisk gymnasieskola ska införas utan även ser över andra åtgärder. Ett tillkännagivande skulle därför vara att föregripa utredningen.

Partierna menar också att arbetslivet kräver en flexibilitet vilket kan innebära att man behöver skola om sig till ett nytt yrke under sitt yrkesverksamma liv. Alla gymnasieprogram måste därför ge grundläggande behörighet till högskolan.

Kontaktperson för media

Roger Aule, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 44, e-post roger.aule@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 9 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU10