Aktuellt

Justitieutskottet vill skärpa reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare

Publicerad: 19 mars 2015 klockan 11.11

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning. Den som återfaller i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet, enligt förslaget. S, MP och V reserverar sig.

Justitieutskottet menar att återfall i brottslighet är ett stort problem. Utskottet konstaterar också att det är ett förhållandevis litet antal kriminella som står för en stor del av den totala brottsligheten.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Utskottet anser att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så.

Minst tre fjärdedelar av straffet

Utskottet föreslår att den dömde bör avtjäna en tid i fängelset som bättre motsvarar straffvärdet för det eller de nya brott han eller hon dömts för. Därför bör den som återfaller i likartad brottslighet och döms till ett nytt fängelsestraff avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet. Tiden i fängelse bör dock följas av en tidsperiod då den intagne ges möjlighet att återanpassa sig till ett nytt liv i frihet.

Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet. Förslaget bygger på en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man behandlade motioner från den allmänna motionstiden om kriminalvårdsfrågor.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att dagens regler om villkorlig frigivning är väl avvägda.

Kontaktperson för media

Maria Kaiser, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 60 71, e-post maria.kaiser@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen 25 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument