Aktuellt

Trafikutskottet vill införa alkobommar vid gränshamnarna

Publicerad: 17 mars 2015 klockan 13.24

Trafikutskottet vill att regeringen skyndsamt undersöker möjligheterna att införa så kallade alkobommar i gränshamnarna. Ett enigt utskott anser att alkobommar utgör den i särklass viktigaste kontrollen för att hindra lastbils-, buss- och bilförare som kommer med färjor från andra länder att i onyktert tillstånd köra in i Sverige.

Trafikutskottet anser att det behövs olika kraftfulla och effektiva åtgärder mot rattfylleri för att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. De senaste åren har det genomförts försök med alkobommar i svenska hamnar, där fordonsförare som körde av färjorna fick testa sin nykterhet innan de fick köra vidare.

Trafikutskottet noterar att de uppföljningar som har gjorts av försöken i Göteborg och Stockholm visar att alkobommarna fungerade snabbt och effektivt, utan att påverka trafikflödet i hamnarna negativt. Resultaten visar också att tydlig information om automatisk nykterhetskontroll ger en betydande minskning av antalet onyktra förare.

Föreslår permanenta bommar

Trafikutskottet konstaterar att Sverige ligger väl framme när det gäller teknik och kompetens och att det nu är hög tid att gå över från försöksverksamhet och införa permanenta alkobommar. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna skulle kunna genomföras.

Samtliga partier står bakom trafikutskottets förslag om tillkännagivande till regeringen. Förslaget bygger på en motion från Moderaterna och en motion från Kristdemokraterna. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man behandlade motioner från den allmänna motionstiden om trafiksäkerhet.

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 53 40, e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen 25 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument