Aktuellt

Socialförsäkringsutskottet säger ja till minskade socialavgifter för unga

Publicerad: 12 mars 2015 klockan 15.44

Socialförsäkringsutskottet säger ja till regeringens förslag om att socialavgifterna ska sänkas ytterligare för unga under 23 år. För personer som har fyllt 25 år tas däremot dagens ungdomsrabatt på socialavgiften bort helt. SD reserverar sig mot förslaget.

I dag finns en ungdomsrabatt som innebär att socialavgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärdedel av ordinarie avgifter, med undantag för ålderspensionsavgiften. I december 2014 beslutade riksdagen att allianspartiernas förslag till statsbudget ska gälla för 2015. I samband med detta uppmanade riksdagen regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om sänkningar av socialavgifterna för ungdomar under 23 år och slopad rabatt för personer som fyllt 25 år. Detta är i linje med tidigare förslag från den förra alliansregeringen.

Ungdomsrabatten ökar för de yngre och tas bort för de äldre

Med anledning av riksdagens så kallade tillkännagivande föreslår nu regeringen att socialavgifterna sänks ytterligare för ungdomar som inte har fyllt 23 år. Det innebär att bara ålderspensionsavgiften på drygt 10 procent betalas för den som är under 23. Den ungdomsrabatt av socialavgifterna som i nuläget finns för personer som har fyllt 25 år, men inte 26, tas däremot bort helt. De nya bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 maj 2015.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet menar att dagens rabatt på socialavgifterna framför allt underlättar för unga med gymnasieutbildning som saknar arbetslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden. Genom att rikta en större del av rabatten mot de yngsta kan den bli mer effektiv och leda till att fler unga får jobb.

Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. De tas ut för att betala de sociala trygghetssystemen. Arbetsgivaravgifter betalas i första hand av arbetsgivare medan egenavgifter i allmänhet betalas av den som driver näringsverksamhet.

SD vill avskaffa ungdomsrabatten

Sverigedemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Förslaget gör att ungdomsrabatten kommer att kosta ytterligare en kvarts miljard kronor per år och SD vill inte ställa sig bakom detta. I stället vill partiet att riksdagen ska uppmana regeringen att avskaffa ungdomsrabatten helt. SD vill använda pengarna till andra arbetsmarknadsåtgärder.

Kontaktperson för media

Mia Pousette, föredragande i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 63 01, e-post mia.pousette@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:SfU10