Aktuellt

Regeringen bör utreda skärpta ordningsregler i domstolarna

Publicerad: 12 mars 2015 klockan 16.00

Regeringen bör utreda hur reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna kan skärpas och bli tydligare. Det anser justitieutskottet, som också vill att regeringen överväger om det ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt utan att söka tillstånd.

Den grova brottsligheten orsakar stor skada i samhället. För att bekämpa brottslighet måste de brottsbekämpande myndigheterna ha effektiva arbetsmetoder. En del i detta är att rättegångar måste kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Därför anser Justitieutskottet att regeringen bör utreda hur reglerna för ordning och säkerhet vid domstolarna kan skärpas och bli tydligare.

Regeringens utredning bör bland annat överväga ett förbud mot att bära symboler som kan uppfattas som hotfulla vid rättegångar. Den ska också undersöka om ordföranden i en rättegång ska få tydligare ansvar för att upprätthålla ordningen. Vidare ska utredningen lämna förslag på regler för hur elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kamerautrustning får användas i rättssalen.

Det kan bli tillåtet kameraövervaka vilt utan tillstånd

Vildsvin och mårdhundar är exempel på djur som kan orsaka skador på jordbruket och den biologiska mångfalden. Justitieutskottet anser att det finns skäl att använda kameraövervakning för att kunna jaga dessa arter på ett effektivt sätt. Utskottet uppmanar därför regeringen att så fort som möjligt lämna förslag till riksdagen som innebär att det i vissa fall ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt utan att söka tillstånd.

Uppmaningarna till regeringen, de så kallade tillkännagivandena, grundar sig i motionsförslag som har lagts fram av M, C, FP och KD. Justitieutskottets ställningstaganden gjordes i samband med att utskottet behandlade olika motioner som rör domstolarnas arbete och så kallad processrätt.

Kontaktperson för media

Camilla Ulvenfalk, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 46 81, e-post camilla.ulvenfalk@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande Processrättsliga frågor 2014/15:JuU15