Aktuellt

Bättre stöd till kommuners upphandling av giftfria produkter till förskolor

Publicerad: 12 mars 2015 klockan 16.04

Finansutskottet vill att regeringen arbetar för att kommuner ska få ett bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid sina upphandlingar. Ett enigt utskott menar att detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om detta.

Finansutskottet anser att det är viktigt att samhället strävar efter att nå en giftfri miljö och att produkter som finns inte skadar människor och miljö. Det gäller framför allt produkterna som finns i barns närhet. Enligt utskottet har den offentliga verksamheten ett stort ansvar i detta arbete.

En ny myndighet som ska ge upphandlingsstöd startar i september 2015. Trots detta anser finansutskottet att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att arbeta för att kommunerna ska få bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid sina upphandlingar. Det skulle stödja dem i arbetet med att kunna upphandla giftfria produkter till förskolorna.

Enigt utskott

Samtliga partier står bakom finansutskottets förslag om tillkännagivande till regeringen. Förslaget bygger på en motion från Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Finansutskottet lämnade sitt förslag i samband med att det behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om offentlig upphandling.

Kontaktperson för media

Elisabeth Johansson, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 40 27, e-post elisabeth.johansson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument