Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 6 maj 2015 klockan 09.31

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och ekologisk produktion.

Tid: Fredagen den 8 maj klockan 8.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 12 maj.

Vid mötet väntas rådet diskutera Europeiska fonden för strategiska investeringar, som är en del av kommissionens investeringsplan för Europa.

Vidare väntas rådet anta slutsatser om fördjupande granskningar av makroekonomiska obalanser i 16 medlemsstater. Detta förfarande inleddes i november 2014. Sverige är ett av de 16 länder som ska granskas.

Under mötet väntas ministrarna även diskutera genomförandet av strukturella reformer i EU:s medlemsstater.

Rådet väntas dessutom anta slutsatser angående Åldranderapporten 2015. Syftet med rapporten är att analysera de ekonomiska och budgetära konsekvenserna av den åldrande befolkningen i EU samt att bidra till bedömningen av hållbarheten i de offentliga finanserna. Rapporten kommer bland annat att vara ett underlag för landspecifika bedömningar inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Jordbruks- och fiskefrågor

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruks- och fiskefrågor den 11 maj.

Vid mötet väntas rådet enas om en allmän inriktning om ett lagstiftningspaket om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Syftet med förslagen är bland annat att underlätta för jordbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk.

Rådet väntas också anta slutsatser om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat om förenkling om regler för marknadsåtgärder, landsbygdsutveckling, direktstöd och horisontella frågor.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: