Aktuellt

Trafikutskottet betonar statens roll i att skapa förutsättningar för fördubblad kollektivtrafik

Publicerad: 21 maj 2015 klockan 15.56

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Trafikutskottet föreslår nu att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås.

Bakom utskottets förslag står regeringspartierna, allianspartierna och Sverigedemokraterna. Det bygger på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Staten spelar viktig roll

Trafikutskottet ser positivt på kollektivtrafikbranschens mål om fördubblad kollektivtrafik. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Ett mål på vägen är att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till 2020, jämfört med 2006.

Utskottet menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.

Vänsterpartiet vill ha utredning

Vänsterpartiet säger nej till förslaget i en reservation. Partiet är mycket positivt till att utskottsmajoriteten understryker vikten av att understödja kollektivtrafikbranschens mål, men vill att regeringen dessutom tillsätter en utredning som gör en mer sammanfattande översyn.

Kontaktperson för media

Anna Blomdahl, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 50 66, e-post anna.blomdahl@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 28 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (publiceras den 22 maj)