Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 20 maj 2015 klockan 09.25

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 22 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är produktsäkerhet och utvecklingsfinansiering.

Tid: Fredagen den 22 maj klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Konkurrenskraft

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), statssekreterare Anders Lönn och statssekreterare Oscar Stenström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för konkurrenskraftsfrågor den 28–29 maj.

Vid mötet väntas rådet komma överens om en allmän inriktning kring produktsäkerhetspaketet. Syftet med detta paket är att uppnå säkrare konsumentvaror genom att omstrukturera och förenkla befintliga regler om marknadskontroll.

Rådet väntas också nå en politisk överenskommelse om enhetliga regler om paketresor och assisterade researrangemang samt om att uppdatera regelverket till dagens sätt att köpa paketresor för att på så sätt förbättra konsumentskyddet.

Ministrarna väntas även komma överens om en allmän inriktning om privata enmansbolag med begränsat ansvar. Målet är att underlätta grundandet av privata enmansbolag med begränsat ansvar.

Rådet väntas dessutom anta slutsatser om digital omvandling av europeisk industri. Den digitala omvandlingen anses som viktig för att skapa arbetstillfällen, öka produktiviteten och förbättra europeiska företags konkurrenskraft.

Vid mötet väntas ministrarna hålla en diskussion om strategin för Europas inre marknad. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad och den fria rörligheten att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi.

Ministrarna väntas också anta rådsslutsatser om färdplanen för det europeiska forskningsområdet ERA och om den rådgivande strukturen för ERA. ERA syftar till att uppnå ett enat forskningsområde med fritt flöde av forskare och vetenskaplig kunskap i Europa.

På agendan står även en riktlinjedebatt om europeisk forskning. Temat är Mot öppen och excellent europeisk forskning – uppföljning av det offentliga samrådet rörande Science 2.0.

Vidare väntas rådet anta slutsatser om öppen, dataintensiv och sammankopplad forskning som drivkraft för snabbare och bredare innovation.

Utrikes frågor

Biståndsminister Isabella Lövin (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 26 maj som fokuserar på utvecklingsfrågor.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om globalt partnerskap för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling efter 2015. Slutsatserna ska också diskuteras och ligga till grund för EU:s gemensamma position inför FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering som äger rum i Addis Abeba i juli 2015. Målet med konferensen är att enas kring en strategi och ett globalt partnerskap för hållbar finansiering av den nya globala utvecklingsagendan. Agendan för utvecklingsfinansiering är nära knuten till EU:s post 2015-agenda.

Rådet väntas också hålla en diskussion om jämställdhet och utveckling samt anta rådsslutsatser.

Vid mötet väntas rådet vidare diskutera migration och utveckling.

På agendan står dessutom en diskussion om kapacitetsbyggande till stöd för säkerhet och utveckling inom ramen för EU:s utrikespolitik och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: