Aktuellt

Justitieutskottet vill att vapen ska gå att spåra inom EU

Publicerad: 19 maj 2015 klockan 15.19

Kravet som finns i dag på att vapen som tas in i Sverige ska märkas kommer att begränsas till att gälla bara för införsel av vapen från länder som inte är med i EU. Ett enigt justitieutskott vill därför att regeringen arbetar för att göra det lättare att spåra vapen som det handlas med inom EU.

De krav som finns på märkning av vapen eller vapendelar som förs in i Sverige från andra länder kommer framöver bara att gälla för införsel av vapen från länder som inte är med EU, enligt ett förslag från regeringen. Dessutom kommer polisen att få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt vapenlagen eller tillhörande föreskrifter. Regeringen får bestämma hur höga avgifterna ska vara. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Att kravet på märkning av vapen som handlas inom EU tas bort kan dock göra det svårare att bekämpa olagliga vapen. Justitieutskottet uppmanar därför regeringen i ett så kallat tillkännagivande att ta initiativ till åtgärder inom EU för att göra det lättare att spåra vapen som det handlas med inom EU.

Justitieutskottet vill också att regeringen

  • ser till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister
  • ser till att det införs ett digitalt arkiv för vapendeklarationer som ska underlätta för vapenhandlare att redogöra för varaktig in- och utförsel av vapen till och från landet.

Justitieutskottets tre tillkännagivanden har sin grund i en följdmotion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Att kravet på märkning av vapen som förs in i Sverige från andra EU-länder tas bort är en anpassning till FN-regler och EU-lagar. Reglerna om bland annat märkning av vapen i FN:s så kallade vapenprotokoll är sedan 2014 en del av EU:s lagar. Det gör bland annat att EU-länder bara får ha regler för märkning vid import av vapen från länder utanför EU.

Kontaktperson för media

Anders Bergene, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 53 82, e-post anders.bergene@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU26 (publiceras den 20 maj)