Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 16 juni 2015 klockan 15.27

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 18 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är ett utkast till slutsatser inför möte i Europeiska rådet, EU:s förhållande till Asien och EU-kommissionens förslag till EU-budget för 2016.

Tid: Torsdagen den 18 juni klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Allmänna frågor

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 23 juni.

Vid mötet den 23 juni väntas rådet för allmänna frågor diskutera ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 25-26 juni. Vid det sistnämnda mötet väntas Europeiska rådet bland annat behandla genomförandet av Europeiska rådets uttalande den 23 april om migration och situationen i Medelhavet samt uttalandet den 12 februari om terrorismbekämpning, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, en strategi för EU:s externa agerande, relationerna med Ryssland och situationen i Ukraina, den digitala agendan, läget i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) samt ekonomisk styrning i euroområdet.

Rådet för allmänna frågor väntas också godkänna de landsspecifika rekommendationerna till medlemsländerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Det slutliga antagandet av rekommendationerna väntas ske i juli.

Rådet förväntas vidare diskutera den EU-agenda för bättre lagstiftning som presenterades av EU-kommissionen i ett meddelande i maj. I meddelandet lyfter kommissionen bland annat fram arbetet med samråd, tydligare lagstiftning och bättre förenklingsverktyg samt en ny nämnd för lagstiftningskontroll. Kommissionen föreslår också ett nytt interinstitutionellt avtal mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

Rådet väntas också diskutera händelseutvecklingen i Makedonien.

Utrikes frågor

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska också samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 22 juni.

Vid mötet väntas rådet föra en övergripande, strategisk diskussion om Asien och anta rådsslutsatser.

Rådet väntas vid en lunch med FN:s generalsekreterare diskutera bland annat samarbetet mellan EU och FN i krissituationer.

Ministrarna väntas även diskutera en handlingsplan för EU:s energidiplomati, som innehåller förslag till åtgärder inom det utrikespolitiska området för att främja genomförandet av EU:s energiunion.

Även rådet för utrikes frågor kan komma att diskutera läget i Makedonien.

Ekonomiska och finansiella frågor

Statssekreterare Max Elger ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofin-rådet den 24 juli.

Vid mötet väntas rådet anta sin ståndpunkt gällande förslaget till EU-budget för 2016. Budgeten för 2016 ska enligt EU-kommissionen framför allt bidra till sysselsättning, tillväxt och investeringar. Den ska också bidra till ökad solidaritet mellan medlemsländerna och med länder i EU:s närområde. Förslaget till årsbudget utgår från de budgettak som har lagts fast i den fleråriga budgetramen för åren 2014-2020.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar 

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: