Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 8 juli 2015 klockan 09.27

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 10 juli. Några av de frågor som ska diskuteras är arbetsprogrammet för Ekofinrådet och stödprogrammen för bland annat frukt och mjölk i skolan.

Tid: Fredagen den 10 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 14 juli.

Vid mötet väntas rådet diskutera arbetsprogrammet för Ekofinrådet under Luxemburgs ordförandeskap.

Rådet väntas besluta om landsspecifika rekommendationer till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2015. Rådet väntas även anta en rekommendation som riktar sig till de medlemsstater som har euron som valuta. Endast euroländer har rösträtt när det gäller denna rekommendation.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 13 juli.

Vid mötet väntas ministrarna informeras om förslaget till ändringar i stödprogrammen för utdelning av frukt, grönsaker och mjölk i skolor.

På agendan står även en diskussion om ändringar i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Enligt förslaget ska medlemsstaterna få ytterligare möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av EU-godkända genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina egna territorier.

Rådet väntas också diskutera marknadsutvecklingen inom mejerisektorn.

Ministrarna väntas informeras om ändringsförslag av förordningen om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Rådet väntas diskutera kommissionens översyn av GMO-lagstiftningen.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: