Aktuellt

OSSE-möte uppmärksammar situationen i Ukraina

Publicerad: 3 juli 2015 klockan 14.45

Den 5–9 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession i Helsingfors. Mötet uppmärksammar att det är 40 år sedan slutakten från Helsingfors, det så kallade Helsingforsavtalet, undertecknandes. Vid sessionen kommer också situationen i Ukraina, flyktingkatastrofen i Medelhavet och terrorism att debatteras.

Den årliga sommarsessionen äger rum i Finlandiahuset i Helsingfors under temat "Recalling the spirit of Helsinki". Vid sessionen samlas närmare 300 parlamentariker från mer än 50 länder från väst till öst.

Helsingforsavtalet är ett internationellt avtal från 1975 om säkerhet och samarbete. Det är påskrivet av 35 länder – USA, Kanada, Sovjetunionen och nästan alla europeiska länder.

Politisk utveckling i OSSE-området debatteras

Sessionen inleds med en debatt som tar sin utgångspunkt i situationen vid undertecknandet av slutakten i Helsingfors 1975, vilka utmaningar medlemsländerna i OSSE står inför och hur idéerna i Helsingforsavtalet kan utvecklas och föras vidare i en föränderlig värld. Debatterna vid sessionen kommer att spänna över ett stort antal aktuella områden – situationen i Ukraina, flyktingkatastrofen i Medelhavet, terrorism, militär rustningskontroll, klimatförändringen och vilka konsekvenser den politiska utvecklingen i OSSE-regionen får för det civila samhället.

Under sessionen kommer ett stort antal förslag att behandlas, både från utskotten och enskilda ledamöter. Under sessionens sista dag antar församlingen en slutdeklaration som kommer att finnas på församlingens webbplats.

Kontaktperson för media

Eva Tojzner Glückman, riksdagens internationella kansli, tel. 070-830 95 45, e-post eva.tojzner.gluckman@riksdagen.se.

Ledamöter

  • Kent Härstedt (S), ordförande
  • Margareta Cederfelt (M), vice ordförande
  • Arhe Hamednaca (S)
  • Christian Holm (M)
  • Katarina Köhler (S)
  • Göran Pettersson (M)
  • Björn Söder (SD)
  • Anna Wallén (S)