Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 15 juli 2015 klockan 09.54

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 juli. Några av de frågor som ska diskuteras är överenskommelsen om Irans kärntekniska program, fredsförhandlingarna i Mellanöstern och migrationsfrågor.

Tid: Fredagen den 17 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Utrikes frågor

Statssekreterare Hans Dahlgren ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 20 juli.

Vid mötet väntas rådet informeras om innehållet i överenskommelsen om Irans kärntekniska program.

På agendan står även en diskussion om utvecklingen i Tunisien och hur EU kan stödja landet. Rådet väntas även anta slutsatser.

Ministrarna väntas också diskutera hur EU kan bidra till att förhandlingarna i fredsprocessen i Mellanöstern återupplivas.

Rådet väntas anta handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s externa relationer 2015-2019, tillsammans med slutsatser.

Rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Morgan Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 20 juli.

Rådet väntas behandla migrationsfrågor.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: