Aktuellt

Civilutskottet föreslår två uppdrag till regeringen om familjerätt

Publicerad: 3 februari 2015 klockan 12.48

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen ska ge två uppdrag till regeringen. Uppdragen gäller utredningar kring faderskap för ogifta samt framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. Bakom utskottets förslag står motioner från allmänna motionstiden 2014.

Civilutskottet konstaterar att det under många år riktats kritik mot hur utredningar kring faderskap för ogifta görs. Kritiken har bland annat gällt att utredningarna anses vara för krångliga och att de kan uppfattas som ett ifrågasättande av par som lever ihop utan att vara gifta.

Utgångspunkten för reglerna på det här området måste vara omtanken om barnets bästa, betonar civilutskottet. Samtidigt konstaterar utskottet att det kan vara möjligt att förenkla och modernisera reglerna utan att barnets bästa sätts åt sidan. Regeringen bör därför få i uppgift att överväga om det finns behov av förändringar och i så fall ta nödvändiga initiativ. Regeringen bör också återkomma till riksdagen och redovisa resultatet av arbetet. Civilutskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta. Det innebär ett delvis ja till motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern och Kristdemokraterna.

Vill ha nytt lagförslag snabbt

Civilutskottet vill också att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. En framtidsfullmakt innebär möjligheten att välja en annan person som företrädare, om man senare i livet inte kan sköta sina egna affärer.

Regeringen arbetar för närvarande med ett nytt lagförslag som förutom regler om framtidsfullmakter även innehåller särskilda behörighetsregler för anhöriga. Dessa regler innebär att en vuxen person som saknar förmåga att själv ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan få hjälp av anhöriga.

Civilutskottet anser att det finns ett stort behov av att lagen ändras på de här områdena. Därför vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att prioritera frågan och snarast återkomma med ett lagförslag. Det innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från M, C, FP och KD.

Kontaktperson för media

Peter Scharmer, föredragande civilutskottet. Telefon: 08-786 46 61. E-post: peter.scharmer@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU6 Familjerätt