Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Öppen utfrågning om konsumtion på kredit

Publicerad: 13 februari 2015 klockan 09.07

Civilutskottet håller den 19 februari en öppen utfrågning på temat konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

(Uppdaterad 150218 med namn på deltagare från Svenska Konsumentkreditföretagen.)

Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning. Inom ramen för sitt löpande arbete med uppföljning anordnar civilutskottet en öppen utfrågning på temat konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

Utskottet vill höra deltagarnas synpunkter på utvecklingen under de senaste åren av kreditgivningen för konsumtion. Det gäller bland annat marknadsföring, fakturaköp och delbetalning, otydliga priser och hur den här typen av krediter inverkar på hushållens skuldsättning.

Tid: Torsdagen den 19 februari klockan 09.30–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.30 Inledning – civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD)

09.35 Gunnar Larsson, generaldirektör, Konsumentverket

09.45 Lena Bäcker, verksamhetschef, Kronofogdemyndigheten

09.55 Malin Omberg, verksamhetsområdeschef, Finansinspektionen

10.05 Anna Hedborg, utredare, Utredningen om överskuldsättning

10.15 Bengt Nilervall, näringspolitisk expert – betalningar, Svensk Handel

10.20 Magnus Sjögren, styrelseordförande och Richard Gabler, styrelseledamot, Svenska Konsumentkreditföretagen

10.25 Ingvor Fahlén, ordförande Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

10.30 Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP), Finansdepartementet

10.40-10.55 Paus

10.55 Frågor från utskottets ledamöter

11.55-12.00 Avslutning – civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand (S)

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande, civilutskottet, telefon 08-786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Webb-tv

Den öppna utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, telefon 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se eller Marianne Moström, telefon 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se