Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 9 december 2015 klockan 15.20

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 11 december. Några av de frågor som ska diskuteras är fiskekvoter, nationella utsläpp, kommissionens utvidgningsstrategi och Irak.

Tid: Fredagen den 11 december klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Rådet för jordbruk och fiske väntas komma överens om fiskekvoter

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 14–15 december.

Vid mötet väntas rådet komma överens om fiskekvoter för vissa fiskebestånd bland annat i Västerhavet och Svarta havet.

Rådet väntas också

  • få en lägesrapport om lagändringar gällande användningen av foder som innehåller läkemedel samt veterinärmedicinska läkemedel
  • komma överens om skyddsåtgärder mot växtskadegörare
  • diskutera hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske.

Allmän inriktning gällande nationella utsläpp väntas

Statssekreterare Yvonne Ruwaida ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för miljöfrågor den 16 december.

Vid mötet väntas rådet anta en allmän inriktning om minskningen av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (det så kallade Takdirektivet).

Rådet väntas också anta slutsatser om halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald.

Rådet för allmänna frågor väntas diskutera kommissionens årliga utvidgningspaket

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 15 december.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om utvidgning samt stabiliserings- och associeringsprocessen. Diskussionen i rådet rör kommissionens årliga så kallade utvidgningspaket med en utvidgningsstrategi och framstegsrapporter för varje land.

Rådet väntas också

  • diskutera förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 december, då diskussionerna väntas kretsa kring migration, terrorism och Storbritanniens folkomröstning
  • diskutera den europeiska terminen med fokus på prioriteringar inom den ekonomiska politiken
  • diskutera ett internationellt avtal om bättre lagstiftning.

Rådet för utrikes frågor väntas diskutera utvecklingen i Irak

Utrikesminister Margot Wallström (S) och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för utrikes frågor den 14–15 december.

Vid mötet väntas rådet diskutera utvecklingen i Irak och ge vägledning för EU:s agerande. Rådet förväntas anta slutsatser.

Rådet väntas också

  • diskutera terrorism mot bakgrund av de senaste veckornas händelser
  • diskutera den politiska situationen i Libyen med fokus på ansträngningarna att få till stånd en samlingsregering
  • diskutera det så kallade Östliga partnerskapet som omfattar Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland
  • anta slutsatser inför kommande WTO-förhandlingar. Förhandlingarna handlar bland annat om utfasningen av exportstöd på jordbruksområdet, ökat marknadstillträde för de minst utvecklade länderna i världen samt ökad transparens för regler som påverkar handeln.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: