Aktuellt

Talmännen från Norden och Baltikum träffades i riksdagen

Publicerad: 21 augusti 2015 klockan 14.18

Den 20–21 augusti tog talman Urban Ahlin emot talmän från de nordiska och baltiska länderna i riksdagen. Bland annat diskuterades krisen i Ukraina och vilket stöd de nordisk-baltiska länderna kan bidra med.

Vid talmanskonferensen i Stockholm diskuterades frågor som hur den parlamentariska situationen ser ut i de nordisk-baltiska länderna, vilka utmaningar parlamenten står inför och hur man kan fortsätta samarbetet inom det nordisk-baltiska området.

Utrikespolitiska frågor har också stått i fokus, som krisen i Ukraina, där olika former av parlamentariskt stöd har diskuterats. Vidare har det fortsatta stödet till EU:s Östliga partnerskap tagits upp.

Talmanskonferensen hålls en gång om året, och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Vanligtvis deltar det nationella parlamentets talman och parlamentets högsta förvaltningschef.