Aktuellt

Civilutskottet vill skynda på lagförslag om skärpta krav för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare

Publicerad: 9 april 2015 klockan 16.29

Civilutskottet vill att regeringen prioriterar arbetet med att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning och att regeringen snarast återkommer till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare. En majoritet i utskottet vill även att regeringen gör en uppföljning för att se om lagstiftningen om sms-lån har fått avsedd effekt.

Civilutskottet tycker att det är viktigt att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. En del i detta arbete är att undanröja de intressekonflikter som kan uppkomma vid rådgivning till konsumenter.

Ett enigt civilutskott vill att regeringen prioriterar arbetet med att bereda förslagen i 2013 års värdepappersmarknadsutredning så att den snarast återkommer till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare vid finansiell rådgivning till konsumenter. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget innebär att utskottet säger ja till en motion från Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

Civilutskottet vill att regeringen gör en uppföljning av lagstiftningen om sms-lån

Olika typer av snabblån är mer tillgängliga för konsumenter i dag, vilket kan innebära en större risk för att vissa konsumenter fattar förhastade och dåligt underbyggda beslut om lån som gör att de får skuldsättningsproblem. Under senare år har det införts lagstiftning för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. Bland annat infördes 2014 regler i konsumentkreditlagen som ger Konsumentverket effektivare möjligheter att ingripa när det upptäcks brister vid kreditprövningar.

Utskottet anser att regeringen bör göra en uppföljning av den lagstiftning som införts. Detta för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget innebär att utskottet säger ja till en motion från Moderaterna. Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Vänsterpartiet anser bland annat att det behövs kraftfullare åtgärder mot snabblån och att dessa ska förbjudas.

Kontaktperson för media

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2014/15 CU11 Konsumenträtt och överskuldsättning (publiceras den 16 april)