Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 28 april 2015 klockan 08.57

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 29 april. Några av de frågor som ska diskuteras är TTIP, ministerkonferensen i WTO och det Östliga partnerskapet.

Tid: Onsdagen den 29 april klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Utrikes frågor

Näringsminister Mikael Damberg (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor/handel den 7 maj.

Vid mötet väntas rådet diskutera förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP, samt tvistlösningsmekanismen ISDS.

Rådet väntas också diskutera förberedelserna inför den tionde ministerkonferensen i WTO. Bland annat väntas rådet diskutera Dohaförhandlingarna och ett avtal om liberalisering av miljövaror.

Ministrarna väntas även under lunchen diskutera handelsaspekterna inom Östliga partnerskapet. Bland annat implementeringen av de fördjupande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina samt möjligheterna att utveckla handelsrelationerna med partnerländerna Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland står på agendan.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: