Aktuellt

Trafikutskottet föreslår åldersgräns och förarbevis för vattenskoter

Publicerad: 23 april 2015 klockan 15.42

Riksdagen bör uppmana regeringen att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter. Det anser ett enigt trafikutskott, som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka flera olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden.

Trafikutskottet vill att det så snart som möjligt införs krav på förarbevis för att få köra vattenskoter. Förarbeviset bör fokusera på att den som kör vattenskoter ska kunna göra det på ett säkert sätt, både för föraren själv och för de personer och det djurliv som vistas i närheten. Förarbeviset ska ge förståelse för hastigheter och sjövett. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att åldersgräns och förarbevis för vattenskoter införs.

Trafikutskottet är medvetet om att det finns problem med gränsdragning gentemot andra typer av vattenfordon och att en lagstiftning om åldersgräns och förarbevis för vattenskoter innebär utmaningar. Men utskottet har förtroende för att regeringen kommer att hitta lämpliga lösningar.

Trafikutskottets förslag grundar sig i motioner från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Utskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor.

Kontaktperson för media

Linda Kennemyr, föredragande trafikutskottets kansli, telefon 08-786 43 40, epost: linda.kennemyr@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 6 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU11 Sjöfartsfrågor (publiceras den 28 april)