Aktuellt

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU

Publicerad: 21 april 2015 klockan 13.48

Regeringen bör arbeta intensivt för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU. Det tycker ett enigt miljö- och jordbruksutskott som föreslår att riksdagen ger regeringen så kallade tillkännagivanden i frågan.

Sverige har i jämförelse med andra länder ett gott djurskydd. Djurbönderna har dock inte kunnat kompenseras för kostnaderna för ett bra djurskydd i form av högre priser. Konkurrenskraftsutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, har dessutom konstaterat att konsumenterna i ökad grad väljer importerade livsmedel trots att importländerna kan ha mindre stränga krav på djurskydd.

Miljö-och jordbruksutskottet tycker att det är viktigt att Sveriges höga ambitioner med djurskyddslagstiftningen blir en konkurrensfördel för svenska djurbönder.

Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att driva på arbetet för att förbättra djurskyddet inom EU. När EU skärper kraven måste Europas bönder anpassa sin djurhållning till de nya kraven medan de svenska bönderna redan håller en hög nivå.

Utskottets förslag om tillkännagivande grundar sig på motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Minskad antibiotikaanvändning

Svenska djur får minst antibiotika i hela EU. Trots det har antibiotikaresistensen ökat över tid i Sverige. Med ökad rörlighet hos människor, djur och livsmedel sprids antibiotikaresistens allt snabbare. Resistensen är ett växande problem inom EU. Utskottet förslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att intensifiera arbetet inom EU för att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen

Utskottets förslag om tillkännagivande grundar sig på motioner från Moderaterna och Centern.

Kontaktperson för media

Lena Sandström, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 48 14, e-post lena.sandstrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 29 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU10 Djurskydd (publiceras den 23 april)