Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår uppdrag till regeringen om bland annat vargjakt och strandskyddet

Publicerad: 21 april 2015 klockan 11.54

Regeringen bör säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg. Den bör även se över dispensmöjligheterna för strandskyddet på landsbygden. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som även föreslår ytterligare uppdrag till regeringen.

En majoritet i miljö- och jordbruksutskottet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill att riksdagen ger regeringen uppdrag om bland annat vargjakt, viltförvaltningsdelegationerna, art- och habitatdirektivet samt strandskyddet.

Riktad och selektiv jakt på varg ska fortsätta gälla

I december 2013 beslutades det om en ny rovdjurspolitik. Miljö- och jordbruksutskottet anser att det är viktigt att denna rovdjurspolitik ska fortsätta att gälla och att det ska vara fortsatt tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg. Utskottet vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottets förslag om tillkännagivande grundar sig i ett motionsförslag som har lagts fram av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet påpekar i en gemensam reservation att rovdjurspolitiken inte har förändrats men att regeringen föreslår olika åtgärder för att utveckla rovdjursförvaltningen. Enligt partierna behövs mer samverkan och respekt för både människor och rovdjur.

Viltförvaltningsdelegationerna bör förstärkas

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen. I dag fattar viltförvaltningsdelegationerna beslut om de övergripande riktlinjerna för viltförvaltningen inom ett län. De prövar även förslag till miniminivåer för förekomsten av rovdjur i länet. Förslaget grundar sig i motionsförslag som har lagts fram av Moderaterna och Centerpartiet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget i en reservation och påpekar att regeringen har beslutat om en utvärdering av viltförvaltningsdelegationerna.

Verka för att förändra art- och habitatdirektivet

Miljö- och jordbruksutskottet anser även att riksdagen ska uppmana regeringen att inom EU verka för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige. Ställningstagandet innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i en reservation nej till förslaget och påpekar att det för närvarande pågår en utvärdering av direktivet.

Översyn av strandskyddet

Förutsättningarna för byggande och boende i strandnära områden på landsbygden behöver förbättras, enligt miljö- och jordbruksutskottet. Det gäller även förutsättningarna för jordbruksnäringarna och annan näringsverksamhet i dessa områden. I vissa fall kan därför dispens från strandskyddet behöva ges för att främja utvecklingen i landsbygdsområden som har många stränder. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Förslaget grundar sig på ett motionsförslag som har lagts fram av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna menar att det redan finns flexibilitet i strandskyddsreglerna med möjligheter till undantag. Under de senaste åren har det skett ändringar i strandskyddsreglerna och partierna anser att det är viktigt att konsekvenserna av reglerna kan utvärderas.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om uppdrag till regeringen, så kallade tillkännagivanden, gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald. Ett enigt utskott föreslår även ett tillkännagivande om biologisk mångfald.

Kontaktperson för media

Björn Wessman, kanslichef, miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 43 27, e-post bjorn.wessman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 29 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald (publiceras den 23 april)