Aktuellt

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten

Publicerad: 13 april 2015 klockan 10.00

Den 15 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition och en ändringsbudget för 2015 till riksdagen. Efter det hölls en debatt där partiernas ekonomiska talespersoner deltog.

Talarlista med debattregler

Vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringen bedömer också det ekonomiska läget och hur ekonomin kommer att se ut samt gör en bedömning av utgiftstaket de närmaste åren.

I samband med vårpropositionen lämnade regeringen också en ändringsbudget för år 2015. I ändringsbudgeten föreslår regeringen ändringar i statsbudgeten som riksdagen beslutade om i december.

Riksdagen beslutar om vårpropositionen  och vårändringsbudgeten i juni.