Aktuellt

Sverige har fått en ny regering

Publicerad: 3 oktober 2014 klockan 10.45

Stefan Löfven (S) är ny statsminister i en minoritetsregering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Själva regeringsskiftet ägde rum den 3 oktober vid en konselj på slottet. Tidigare samma dag presenterade Stefan Löfven regeringsförklaringen. Samtidigt anmälde han vilka ministrar som ingår i regeringen.

I regeringsförklaringen angav den nye statsministern huvuddragen i sin politik.

Regeringsskiftet ägde rum vid en konselj på slottet där kungen var ordförande. Talmannen och den nya regeringen deltog. Vid konseljen redogjorde talmannen för sitt förslag till statsminister och riksdagens beslut. Efter det konstaterade kungen att regeringsskiftet ägt rum.

Första partiledardebatten

Med anledning av regeringsförklaringen hålls en partiledardebatt den 8 oktober. Då får partiledarna för alla riksdagspartierna chansen att argumentera för den politik de vill föra.

Den förre talmannen inledde arbetet

Arbetet med att ta fram ett förslag till statsminister inleddes dagen efter valet, den 15 september, av riksdagens dåvarande talman Per Westerberg. Detta efter att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) lämnat in sin begäran om att bli entledigad från uppdraget, sin avskedsansökan, till talmannen. Talmannen sa ja till statsministerns begäran. Fredrik Reinfeldt ledde efter det en övergångsregering.

Talman Per Westerberg samtalade enskilt med företrädare för alla riksdagspartierna och samrådde med de vice talmännen. Efter det gav han Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en tvåpartiregering som skulle bestå av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Stefan Löfven återkom till talmannen den 26 september och meddelande att han är beredd att bilda en sådan regering.

Den nye talmannen lämnade förslaget

Efter talmansvalet den 29 september fortsatte riksdagens nyvalde talman Urban Ahlin uppdraget med att ta fram ett förslag till statsminister. Talman Urban Ahlin träffade företrädare för alla partierna och samrådde med de nyvalda vice talmännen. Efter det föreslog han Stefan Löfven som ny statsminister.

Förslaget anmäldes och bordlades i kammaren den 30 september. Ett förslag om statsminister ska bordläggas två gånger innan riksdagen kan rösta om det, och den andra bordläggningen skedde den 1 oktober.

Webb-tv från bordläggningen av förslaget

Riksdagen röstade

Den 2 oktober röstade riksdagen om talmannens förslag till statsminister. 132 av ledamöterna röstade ja och 49 ledamöter röstade nej. 154 ledamöter avstod från att rösta.

Resultatet från omröstningen

För att riksdagen ska säga nej till ett förslag om statsminister krävs att mer än hälften av riksdagsledamöterna, det vill säga minst 175 ledamöter, röstar nej. I annat fall godkänns förslaget.

Sändningar

Omröstningen om förslaget till statsminister, regeringsförklaringen och anmälan om vilka ministrar som ska ingå i regeringen går att se direkt och i efterhand via webb-tv. Regeringsförklaringen tolkas till teckenspråk.