Aktuellt

Talmannen träffade de nordiska talmännen

Publicerad: 29 oktober 2014 klockan 14.51

Talman Urban Ahlin träffade onsdagen den 29 oktober sina nordiska kollegor i samband med att Nordiska rådets session hålls i Stockholm och riksdagen. Det var första gången talmannen träffade alla de nordiska talmännen. Även Ålands och Färöarnas talmän deltog på mötet.

Vid mötet diskuterades bland annat utvecklingen i Ukraina, en hållbar utveckling i det arktiska området samt det nordiska varumärket.

- Jag har sett fram emot att träffa mina nordiska kollegor för att diskutera och utveckla det nordiska samarbetet och vi har haft ett mycket bra möte. Vi står inför flera utmaningar i vårt närområde, inte minst demokratiseringsprocessen i Ukraina och klimatförändringarna i Arktis, som vi måste samarbeta kring, säger talman Urban Ahlin.

Mellan den 28-30 oktober är riksdagen värd för Nordiska rådets 66:e session. Runt 1 000 deltagare från de nordiska länderna deltar i de olika mötena.

Nordiska rådet är det nordiska samarbetets parlamentariska organ. Det bildades 1952 och består av 87 medlemmar från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet är rullande och gäller ett år i taget. År 2014 är det Sverige som är ordförande.