Aktuellt

Talmannen inledningstalade vid Nordiska rådets session

Publicerad: 28 oktober 2014 klockan 15.41

Talman Urban Ahlin inledningstalade när Nordiska rådets 66:e session inleddes i riksdagen.

Cirka 1 000 delegater från de nordiska länderna deltar i sessionen mellan 28-30 oktober. Även de nordiska statsministrarna, utrikesministrarna, försvarsministrarna och samarbetsministrarna samlas i Stockholm.

Vid sessionen kommer bland annat frågan om en flexiblare nordisk arbetsmarknad att tas upp. Rådet kommer att diskutera gränshinder mellan de nordiska länderna och vilka regler som gäller för arbetspendlare. Klimat och miljö samt utbildning är andra frågor som tas upp. Stora delar av sessionen är öppen för allmänhet och media.

Nordiska rådets session hålls i Stockholm och riksdagen då Sverige har presidentskapet i Nordiska rådet för 2014.

Talmannens anförande: 

Det talade ordet gäller

Ärade Nordiska Talmän, Statsministrar, Statsråd, Parlamentariker, Mina damer och herrar,

Det är för mig en stor glädje att som riksdagens talman få hälsa er alla hjärtligt välkomna till Stockholm och till Nordiska rådets 66:e session.

För svenskt vidkommande har 2014 varit ett intensivt politiskt år med val både till Europaparlamentet och till riksdagen. Valresultatet innebär ett parlamentariskt läge där riksdagen kommer att få en central roll de närmaste fyra åren.

Denna månad har Norden och det nordiska samarbetet fått särskild uppmärksamhet i riksdagen. Förra veckan arrangerade vi ett jubileumsseminarium med anledning av 200-årsjubileet av Norges grundlag och nu i dessa dagar står riksdagen värd för Nordiska rådets session.

Det nordiska samarbetet har, som så ofta sagts, ett starkt folkligt stöd och sker på alla nivåer. Gränserna mellan våra länder är geografiskt långa men är i det närmaste obefintliga när det gäller hur obehindrat vi rör oss över dem.

Vi studerar, arbetar och flyttar fritt över våra gränser, ibland tillfälligt på grund av rådande konjunkturer och ibland permanent. Den fria rörligheten mellan våra länder är berikande för oss alla och det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete för att bibehålla och utveckla den på alla områden.

De nordiska samarbetet är bland de äldsta och mest omfattande regionala samarbetena i världen. Vi har ett nära och intensivt samarbete mellan våra parlament, både mellan talmännen, fackutskotten och inom ramen för Nordiska rådet.

Men vi samarbetar också på europeiskt plan och i övriga internationella fora med utgångspunkt i vår gemensamma historia, kultur och våra gemensamma värderingar.

Det svenska presidentprogrammet för Nordiska rådet 2014 lyfter viktiga frågor för våra länders fortsatta välstånd.

Vår gemensamma arbetsmarknad har tjänat oss väl genom att jämna ut konjunktursvängningarna men vi måste fortsätta att utveckla den. De nordiska länderna har genom åren bidragit med arbetskraft som Sverige efterfrågat. Idag jobbar många av våra svenska ungdomar både i Norge och Danmark.

Den globala efterfrågan på våra naturresurser ställer oss inför frågan om hur vi kan utvinna dem på ett hållbart sätt, utan att skapa konflikter mellan olika intressen och så att fördelarna kommer lokalsamhällena till del.

Vi har haft förmånen av 200 år av fred mellan våra nordiska länder. Det har gett oss en internationellt sett unik möjlighet att bygga upp solida och välmående välfärdsstater och utveckla vårt samarbete på ett sätt som bildat modell för många andra regioner.

Dagordningen för denna session speglar hur det nordiska samarbetet har utvecklats. Vi har gått från ett samarbete med fokus på inomnordiskt samarbete, där frågorna om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik tidigare var en omöjlighet till att i dag vara en nödvändighet.

Nordiska rådets reformarbete speglar också hur det nordiska samarbetet har utvecklats. Som riksdagens talman välkomnar jag särskilt det fokus som läggs på att förankra samarbetet och resultaten av det i de nationella parlamenten.

Med dessa ord vill jag ännu en gång hälsa välkommen till riksdagen och ser fram emot de debatter som kommer att föras i kammaren under de närmaste dagarna.