Aktuellt

Talmannen deltog i skifteskonselj

Publicerad: 28 oktober 2014 klockan 15.40

Den 3 oktober deltog talman Urban Ahlin vid skifteskonseljen på Kungliga Slottet där regeringsskiftet ägde rum. Vid konseljen redogjorde talmannen för sitt förslag till statsminister och riksdagens beslut. Efter det konstaterade kungen att regeringsskiftet ägt rum.

Talmannens anförande:

Eders majestät!

Den 15 september begärde statsminister Fredrik Reinfeldt entledigande från sin befattning. Riksdagens dåvarande talman Per Westerberg biföll samma dag denna begäran och entledigade statsministern och övriga statsråd.

Den 17 september inledde talman Per Westerberg samråd med företrädare för partigrupperna i riksdagen. Överläggningar ägde också rum med de vice talmännen.

Sedan jag den 29 september valts till talman slutförde jag samrådet och överläggningarna.

Den 30 september föreslog jag riksdagen att utse Stefan Löfven till ny statsminister i en tvåpartiregering baserad på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Riksdagen godkände förslaget i går den 2 oktober.

Jag har på riksdagens vägnar utfärdat förordnande för Stefan Löfven som statsminister. Han har i riksdagen tidigare i dag anmält de av honom utsedda statsråden och avgett en regeringsförklaring.