Aktuellt

Nordiska rådet håller möte i riksdagen

Publicerad: 28 oktober 2014 klockan 16.31

Den 28 till 30 oktober var riksdagen värd för Nordiska rådets 66:e session. Mötet samlade ministrar och parlamentariker från de nordiska länderna. Stora delar av sessionen var öppen för allmänhet och media.

Nordiska rådets session hölls i Stockholm och riksdagen eftersom Sverige har presidentskapet i Nordiska rådet för 2014.

Vid sessionen togs bland annat frågan om en flexiblare nordisk arbetsmarknad upp. Rådet diskuterade gränshinder mellan de nordiska länderna och reglerna för vad som gäller för arbetspendlare. Klimat och miljö samt utbildning var andra frågor som togs upp.

En stor del av sessionen ägde rum i riksdagen. Talman Urban Ahlin talade när sessionen inleddes i kammaren den 28 oktober.

Talmannens anförande

De delar av sessionen som hölls i riksdagens kammare var öppna för allmänhet och media samt kunde följas via riksdagens webb-tv.

Program i kammaren – tisdag 28 oktober

Tid Programpunkt
14.30–14.45

Sessionen öppnar
Talman Urban Ahlin invigningstalar

14.45–17.00 Nordiskt toppmöte med statsministrarna:
Det nordiska samarbetet i utveckling
  • Utbildning, integration och arbetsmarknad
  • Visioner för det framtida Norden
17.00–17.30  Nordiska ministerrådets program för 2015
Danmarks statsminister presenterar Nordiska ministerrådets ordförandeskapsprogram för 2015
17.30– Framläggande av nya medlemsförslag

 

Program i kammaren – onsdag 29 oktober

Tid Programpunkt
9.00–10.00 Frågetimme
10.00–12.00 Generaldebatt
Samarbetsministrarnas redogörelse för 2014

Gränshinder
Samarbetsministrarnas redogörelse om gränshinder

Budget 2015
Nordiska ministerrådets samlade budget för 2015

Årliga redogörelser

14.00–17.00 Internationell politik

 

Program i kammaren – torsdag 30 oktober

Tid Programpunkt
9.00–10.30 Aktuell debatt
10.30–13.30

Klimat- och miljöpolitik

Samhälls- och hälsopolitik

13.30–13.45 Val
13.45–13.55 Nordiska rådets program för 2015
Anförande av den nyvalde presidenten
13.55–14.00 Sessionens avslutning

 

Hela programmet för Nordiska rådets session (Nordiska rådets webbplats)