Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalen i Ukraina

Publicerad: 24 oktober 2014 klockan 10.05

Elva riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalen i Ukraina söndagen den 26 oktober. Kent Härstedt (S), ordförande för den svenska OSSE-delegationen, har utsetts till särskild koordinator för de 700 korttidsobservatörer från OSSE som deltar vid valet.

En internationell delegation bestående av ledamöter från OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och Europarådets parlamentariska församlingar kommer att observera valet i Ukraina. Från OSSE-delegationen deltar riksdagsledamöterna Ann-Christin Ahlberg (S), Jan R Andersson (M), Margareta Cederfelt (M), Arhe Hamednaca (S), Christian Holm (M), Kent Härstedt (S), Kerstin Nilsson (S), Gunilla Nordgren (M), Anna Wallén (S) och Boriana Åberg (M). Från riksdagens Europarådsdelegation deltar före detta riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix Lundin (M).

Kent Härstedt, som är ordförande för den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling, är utsedd till särskild koordinator för de 700 korttidsobservatörerna som deltar vid valet i Ukraina. Bland dessa är 80 parlamentariker från drygt 30 av OSSE:s medlemsländer.

Ett extra stort antal internationella observatörer är på plats i Ukraina med anledning av det politiska läget i Ukraina. Uppdraget arrangeras i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har personal i landet under en längre tid före och efter valet. Parlamentarikerna deltar under en kortare tid och deras uppgift är att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt. Parlamentarikerna kommer vara i olika vallokaler under valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen.

Ett gemensamt preliminärt uttalande om hur fritt och rättvist man anser att valet har genomförts kommer att presenteras av OSSE/ODIHR vid en presskonferens den 27 oktober. Uttalandet kommer att publiceras på OSSE/ODIHR:s webb.

Kontaktperson för media

Eva Tojzner Glückman, riksdagens internationella kansli, telefon 070-830 95 45, e-post eva.tojzner.gluckman@riksdagen.se

Riksdagsledamöter

 • Ann-Christin Ahlberg (S)
 • Jan R Andersson (M)
 • Margareta Cederfelt (M)
 • Arhe Hamednaca (S)
 • Christian Holm (M)
 • Kent Härstedt (S)
 • Kerstin Nilsson (S)
 • Gunilla Nordgren (M)
 • Marietta de Pourbaix Lundin (M)
 • Anna Wallén (S)
 • Boriana Åberg (M)