Aktuellt

27 000 äldre motioner publicerade digitalt

Publicerad: 16 oktober 2014 klockan 11.16

Just nu pågår den allmänna motionstiden. Då får ledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Förslagen går förstås att ta del av på riksdagen.se. Det är inte bara dagsaktuella motioner som går att läsa på webbplatsen. Nu har drygt 27 000 äldre motioner från 1971 fram till 1990 digitaliserats och publicerats.

Det är 27 238 motioner mellan åren 1971 och 1990 som har skannats in. Motioner från den tidsperioden har inte funnits på webbplatsen tidigare. Publiceringen ingår i ett omfattande och långsiktigt projekt där syftet är att tillgängliggöra riksdagens historiska material digitalt. Motionerna finns också tillgängliga på riksdagens öppna data via API:et.

Viktig källa

Äldre dokument i digitalt format är efterfrågade bland exempelvis forskare, journalister och politiker. De utgör en viktig källa för att se hur politiken utvecklats och vilka frågor som funnits på riksdagens dagordning under olika tider.

För närvarande är fokus att göra materialet från enkammarriksdagen, från 1971 och framåt, komplett. På lång sikt är ambitionen att alla dokument ända från ståndsriksdagen och fram till i dag ska finnas tillgängliga och sökbara på riksdagens webbplats.

Motionerna har skannats in vilket innebär att man tar foton av dokumenten och sedan konverterar bilderna till text. Det innebär att det kan förekomma fel i texterna. Trots det har vi valt att lägga ut det här stora historiska materialet på riksdagen.se.

Arbetet fortsätter

Tillsammans med de äldre motionerna som vi nu har publicerat finns i dag totalt 110 498 motioner från 1971 och framåt tillgängliga digitalt. Arbetet fortsätter. Årgångarna är ännu inte helt fullständiga och kommer att kompletteras under hösten. Framöver ska det gå att ladda ner materialet via riksdagens öppna data, som dataset. I dagsläget finns motionerna i textversion, dessa ska kompletteras med pdf-versioner. Vi ska också att lägga ut fler dokument och fortsätter digitaliseringen bakåt i tiden. Dokument som fått för dålig kvalitet vid digitaliseringen hittills ska bytas ut.

Motioner och andra dokument på riksdagens webbplats hittar du på Dokument & lagar.

Dokument & lagar