Aktuellt

Riksdagsledamöter övervakar parlamentsvalet i Bosnien och Hercegovina

Publicerad: 10 oktober 2014 klockan 09.47

Sju riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som övervakar de allmänna valen i Bosnien och Hercegovina söndagen den 12 oktober.

En internationell delegation bestående av ledamöter från OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och Europarådets parlamentariska församlingar kommer att övervaka valet i Bosnien och Hercegovina. Från riksdagens Europarådsdelegation deltar riksdagsledamöterna Kerstin Lundgren (C) och Mikael Oscarsson (KD) och från OSSE-delegationen deltar riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M). Dessutom deltar riksdagsledamöterna Amir Adan (M), Jan R Andersson (M), Thomas Finnborg (M) och Maria Plass (M).

Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. Totalt deltar mer än 30 parlamentariker från flera av OSSE:s medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer vara i olika vallokaler och övervaka valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen.

OSSE:s parlamentariska församling har tidigare övervakat parlamentsvalen i Bosnien och Hercegovina år 1998, 2002, 2006 och 2010. Ett gemensamt preliminärt uttalande om hur fritt och rättvist man anser att valet har genomförts kommer att presenteras av OSSE/ODIHR vid en presskonferens den 13 oktober.

Uttalandet samt mer information om valövervakningen, de parlamentariska församlingarna och ODIHR finns på webbplatserna nedan.

Kontaktperson för media

Ludwig Höghammar Mitkas, riksdagens internationella kansli, telefon 073-991 93 24, e-post ludwig.hoghammar.mitkas@riksdagen.se

Riksdagsledamöter