Aktuellt

Bekämpandet av global narkotikaproblematik på agendan vid IPU:s höstförsamling

Publicerad: 10 oktober 2014 klockan 09.55

Den 12-16 oktober har politiker från 164 av världens parlament bjudits in att delta vid Interparlamentariska unionens (IPU:s) 131:a höstförsamling i Genève. En fråga som på initiativ från Sverige ska debatteras vid församlingen är bekämpandet av den globala narkotikaproblematiken.

Ämnesförslaget om internationellt samarbete för en integrerad strategi för att motverka den globala narkotikaproblematiken har lagts fram av den svenska IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M). Ämnesförslaget presenteras i Genève tillsammans med den mexikanske senatorn Laura Angélica Rojas Hernández.

IPU har 164 medlemsländer från parlament runt om i världen, och höstförsamlingen är en mötesplats för att diskutera och utarbeta resolutioner inom en rad aktuella frågor. Frågor på agendan för de permanenta utskotten kommer att vara cyberterrorism som ett allvarligt hot mot fred och global säkerhet, bildandet av ett nytt system och främjande av parlamentariska åtgärder för vattenförsörjning, internationell lag kopplad till nationell suveränitet, samt mänskliga rättigheter och icke-inblandning i staters inre angelägenheter.

Under församlingens generaldebatt med tema jämställdhet mellan könen och stopp för våld mot kvinnor, kommer den svenska IPU-delegationens andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M) att gå upp i talarstolen för att lyfta frågor kring kvinnors rättigheter.

Riksdagens IPU-delegation som deltar i Genève består av IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M) och Monica Green (S).

Om IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU möts två gånger per år, på våren och hösten.

Om IPU

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon + 46 (0) 70-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Ledamöter