Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar mellanårsvalet i USA den 4 november

Publicerad: 3 november 2014 klockan 09.14

Två riksdagsledamöter, Margareta Cederfelt (M) och Monica Green (S), observerar mellanårsvalet i USA tisdagen den 4 november inom ramen för OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) parlamentariska församling.

Valobservationen som genomförs i samarbete med IFES (International Foundation for Electoral Systems), leds av den portugisiska parlamentarikern Isabel Santos och drygt 40 parlamentariker från 20 av OSSE:s medlemsländer deltar. Observatörerna kommer att vara utplacerade i Washingtonområdet och deras uppgift är att se till att valet genomförs på ett korrekt, öppet och demokratiskt sätt. OSSE:s parlamentariska församling har tidigare observerat val i USA under 2004, 2008, 2010 och 2012.

Ytterligare information

Eva Tojzner Glückman, riksdagens internationella kansli, telefon 070-830 95 45, e-post eva.tojzner.gluckman@riksdagen.se

Riksdagsledamöter

  • Margareta Cederfelt (M)
  • Monica Green (S)