Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Moldavien

Publicerad: 28 november 2014 klockan 09.23

Fem ledamöter från riksdagen ingår i en internationell delegation som observerar parlamentsvalet i Moldavien söndagen den 30 november.

En internationell delegation bestående av ledamöter från OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) parlamentariska församling kommer att observera valet i Moldavien. Från OSSE-delegationen deltar riksdagsledamöterna Margareta Cederfelt (M), Åsa Coenraads (M), Christian Holm (M), Kent Härstedt (S) och Katarina Köhler (S).

Totalt deltar fler än 50 parlamentariker inom ramen för OSSE:s parlamentariska församling. Deras uppgift är att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt genom att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer vara i olika vallokaler och övervaka valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen.

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. OSSE:s parlamentariska församling har tidigare övervakat parlamentsvalen i Moldavien år 1994, 1998, 2001, 2005, 2009 and 2010.

Ett gemensamt preliminärt uttalande om hur fritt och rättvist man anser att valet har genomförts kommer att presenteras vid en presskonferens den 1 december.

Mer information om valövervakningen, de parlamentariska församlingarna och ODIHR finns på webbplatserna nedan. Där kommer även det gemensamma uttalandet att publiceras.

Kontaktperson för media

Eva Tojzner Glückman, riksdagens internationella kansli, telefon 070-830 95 45, e-post eva.tojzner.gluckman@riksdagen.se.

Ledamöter

  • Margareta Cederfelt (M)
  • Åsa Coenraads (M)
  • Christian Holm (M) 
  • Kent Härstedt (S)
  • Katarina Köhler (S)