Aktuellt

Talmannen tog emot förslag om uppförandekod

Publicerad: 19 november 2014 klockan 16.55

Onsdagen den 19 november överlämnades en utredning med ett förslag till en uppförandekod för riksdagens ledamöter till talman Urban Ahlin.

En arbetsgrupp med ledamöter från riksdagens alla partier har under 2014 utrett förutsättningarna för införandet av en uppförandekod för ledamöter. Gruppens slutsats är att det finns stora fördelar med en kod. Gruppens ordförande Susanne Eberstein (S) överlämnade därför ett förslag till uppförandekod till riksdagens talman Urban Ahlin.

Talmannen kommer att skicka förslaget till partigrupperna på remiss till den 20 februari 2015. Därefter kommer talmannen att diskutera saken med gruppledarna och ta ställning till den fortsatta hanteringen av förslaget.