Aktuellt

Riksdagens planering inför ett beslut om extra val

Publicerad: 9 december 2014 klockan 09.43

Statsminister Stefan Löfven (S) har meddelat att regeringen avser att i slutet av december utlysa extra val till riksdagen. Enligt statsministern ska extra val hållas den 22 mars 2015. Det betyder att riksdagens arbete under våren planeras om.

Efter årsskiftet inleds kammarens arbete enligt plan den 13 januari med interpellationsdebatter. Riksdagens arbete kommer efter det att pågå som vanligt fram till slutet av februari. Preliminärt hålls en partiledardebatt den 14 januari och utrikespolitisk debatt den 11 februari.

Frågor och svar om extra val

Vad innebär extra val?
Ett extra val är ett val som hålls mellan ordinarie val. Extra val bryter inte ordningen för de ordinarie valen. Dessa äger alltid rum i september vart fjärde år.

Varför kan extra val utlysas först i slutet av december?
Efter ett ordinarie val får regeringen inte besluta om extra val förrän det gått tre månader efter den nyvalda riksdagens första sammanträde. Efter riksdagsvalet i september 2014 samlades riksdagen första gången den 29 september för upprop.

Vem utlyser extra val?
Regeringen får utlysa extra val när det har gått tre månader efter den nyvalda riksdagens första sammanträde. Extra val kan även bli aktuellt om talmannens förslag till ny statsminister efter ett val förkastas fyra gånger, eftersom ett sådant val ska hållas inom tre månader. I så fall är det talmannen som bestämmer valdag efter samråd med Valmyndigheten.

När ska det extra valet hållas enligt regeringens plan?
Statsministern har aviserat att regeringen i slutet av december kommer att besluta om extra val den 22 mars 2015.

Påverkar ett extra val nästa ordinarie riksdagsval?
Nej, det påverkar inte nästa ordinarie riksdagsval.

Om regeringen utlyser extra val, blir den därefter en övergångsregering?
Nej, en övergångsregering förutsätter att statsministern avgår med anledning av att riksdagen har förklarat sitt misstroende mot honom eller henne, så kallad misstroendeförklaring, eller att statsministern blivit entledigad av talmannen på egen begäran.

Hur många extra val kan utlysas mellan ordinarie val?
Det finns inga begränsningsregler om det i regeringsformen.

Ska statsminister, talman, vice talmän, utskott, delegationer med flera väljas efter extra val?
Precis som efter ett vanligt val ska val av statsminister, talman, vice talmän, utskott, delegationer med flera ske.

När samlas den nya riksdagen för första gången förutsatt att ett extra val hålls den 22 mars 2015?
Riksdagen samlas i så fall för upprop den 7 april 2015.

Ordnas en ceremoni för riksmötets öppnande efter extra val?
Ja, det ordnas i vanlig ordning ett sammanträde då statschefen på talmannens begäran förklarar det nya riksmötet öppnat. Detta riksmöte pågår till september 2015.