Aktuellt

Försvarsutskottet tog emot fana från Afghanistan

Publicerad: 9 december 2014 klockan 14.16

Den 9 december lämnade överbefälhavare Sverker Göranson över en fana från den svenska insatsen i Afghanistan till försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) och utskottets vice ordförande Åsa Lindestam (S).

Fanan som överbefälhavare Sverker Göranson överlämnade till utskottet har varit hissad vid den svenska basen Camp Northern Lights i Mazar e Sharif i Afghanistan. Fanan kommer att hänga i försvarsutskottets sessionssal. Ledamöter i försvarsutskottet och utrikesutskottet var med vid ceremonin. Dessutom närvarade representanter för personal från insatsen i Afghanistan.

Sverige har sedan 2002 deltagit i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, Isaf. Riksdagsbesluten om insatsen har förberetts av sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. I juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består den svenska insatsen av cirka 50 personer, av vilka majoriteten arbetar som rådgivare.