Aktuellt

Talmannen inledningstalade på årlig manifestation mot rasism

Publicerad: 3 december 2014 klockan 18.33

Talmannen inledningstalade på 5i12-rörelsens årliga nationella manifestation mot främlingsfientlighet och rasism och uttryckte sitt starka avståndstagande mot all användning av våld.

Talmannens anförande:

Det talade ordet gäller

Medlemmar i 5i12-rörelsen,

Ärade ledamöter,

Mina damer och herrar!

Välkomna till riksdagen och denna manifestation mot främlingsfientlighet och rasism och för alla människors lika värde. Detta är också en dag att fördöma alla former av hot och uppmaning till våld.

Att bli respekterad och likabehandlad oavsett kön, härkomst, religion eller hudfärg är varje människas rättighet.

Ändå är vi långt ifrån en värld fri från förföljelse och diskriminering.

5i12-rörelsens ursprung visar hur det, även under de svåraste förutsättningar, går att skapa engagemang och arbeta för ett samhälle där alla är lika mycket värda, ett samhälle där man bedöms efter sin kompetens och inte efter sin hudfärg. Ett samhälle där mångfald betraktas som en tillgång.

Som ledamot och förtroendevald i en demokrati har man ett särskilt ansvar när det gäller att stå upp för tolerans och öppenhet.

Men vi bär alla och ett ansvar. Alla kan vi göra aktiva val i vår vardag för att verka för ett bättre samhälle.

Fryshusets som är årets pristagare är ett mycket bra exempel på hur man kan göra skillnad.

Deras engagemang och verksamhet vänder sig till ungdomar - vår framtid. Genom sina projekt erbjuder de stöd till unga människor som vill lämna destruktiva extremistiska grupper och utveckla en ny identitet. Fryshuset erbjuder ett alternativ till hat och våld.

Det arbete enskilda organisationer utför ska aldrig underskattas. Det är många gånger dessa gräsrotsrörelser som rycker ut för att försvara våra demokratiska värderingar.

5i12-rörelsen och Fryshuset ger oss möjligheten att agera och göra viktiga val i vår vardag. Som att samlas här idag för att markera mot främlingsfientlighet och för att stå upp för ett öppet och tolerant Sverige. Ett Sverige där vi står upp för allas lika värde.

Tack!