Aktuellt

Höstens arbete med statens budget är färdigt

Publicerad: 19 december 2014 klockan 17.26

Den 19 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2015. Då överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen.

Riksdagen sa den 3 december 2014 ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat i sitt gemensamma budgetförslag. Det innebär att riksdagen sa nej till regeringens förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor. Mellan den 11 december och den 19 december beslutade riksdagen sedan hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 olika utgiftsområdena. Budgetbesluten innebär att riksdagen i huvudsak sagt ja till allianspartiernas motioner samt delvis sagt ja till regeringens budgetproposition.

I Beslut i korthet kan du läsa mer om alla budgetbeslut.

Beslut i korthet

Så här arbetar riksdagen med budgetförslagen

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Regeringen föreslår hur mycket pengar som ska gå till exempelvis barnbidrag, försvaret och vägarna. Regeringen lämnar också förslag på en beräkning av statsbudgetens inkomster och förslag på nya och ändrade skatter.

I budgetpropositionen föreslår regeringen hur statens verksamheter ska skötas inom olika områden. Verksamheternas omfattning bestäms bland annat av hur mycket pengar som fördelas på de 27 utgiftsområdena och på de cirka 500 anslag som finns på statsbudgeten.

Budgetpropositionen (regeringen)

Allmänna motionstiden

I samband med att budgetpropositionen lämnas till riksdagen pågår den allmänna motionstiden. Den allmänna motionstiden börjar normalt vid riksmötets början och slutar femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutade den 10 november.

Budgetförslag från partierna i opposition

Partierna i opposition redovisar i motioner sina motförslag till regeringens budgetförslag. De brukar lämna in särskilda ekonomisk-politiska motioner där de ger en samlad presentation av sina budgetalternativ.

Riksdagen tar först ställning till budgetens omfattning i stort, det vill säga utgiftsramarna och inkomstberäkningen. Det gjorde riksdagen den 3 december. Då sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster för 2015 som allianspartierna; Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, lämnat i sitt gemensamma budgetförslag. Sedan har riksdagen beslutat om anslagen inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena, efter att riksdagens olika utskott behandlat anslagen under december.