Aktuellt

Riksdagens webbplats bygger på öppna data – nu presenteras innehållet tydligare

Publicerad: 14 december 2014 klockan 13.37

Riksdagens webbplats bygger på riksdagens öppna data. Det innebär att det är genom öppna data som webbplatsen får information om riksdagens arbete.

Kopplingen till öppna data syns på en rad olika ställen på webbplatsen, bland annat i kalendern, alla dokument, presentationen av beslutsprocessen, information om ledamöterna och utskottens arbete samt resultat från beslut och omröstningar.

Vi förbättrar öppna data

Nu när riksdagens webbplats byggs om vidareutvecklas även riksdagens öppna data. Ny funktionalitet på riksdagens webbplats ställer krav på utökad funktionalitet i öppna data. Det ska bli enklare att använda öppna data och det ska bli möjligt att bevaka innehåll på fler sätt än tidigare. Exempelvis ska det gå att styra mer exakt vilken information som man får ut via API:et. Stöd ska finnas för att hämta aktuell information i form av listor, exempelvis efter justeringar, debatt och beslut.

Det här är något som både vi själva kommer använda oss av, men också något som vi vet att många som använder riksdagens öppna data har efterfrågat.

Öppna data som säker källa

Att webbplatsen har så många informationsdelar som bygger på öppna data betyder också att innehållet i öppna data hela tiden behöver kvalitetssäkras – vi som arbetar med riksdagens webbplats måste själva kunna vara säkra på att innehållet stämmer. Om inte vi själva kan använda riksdagens öppna data, vem kan då använda det?

Öppna data fungerar alltså som ett "nav" som levererar öppen och säkrad information – information som alla har möjlighet att använda.

Riksdagens öppna data