Aktuellt

Korruptionsbekämpning i fokus för georgisk delegation

Publicerad: 1 december 2014 klockan 16.32

En parlamentarisk delegation från Georgien besöker riksdagen i början av december. Besöket är en del av det utvecklingssamarbete riksdagen bedriver med parlamentet i Tbilisi. Kampen mot korruption är ett dominerande tema under besöket.

Under tisdagen den 2 december kommer delegationen från Georgien, som består av 15 personer, att träffa företrädare från Riksrevisionen, JO, Institutet mot mutor samt konstitutionsutskottet. Gruppen kommer bland annat att få lära sig mer om hur de svenska parlamentariska kontrollmekanismerna är utformade och hur det svenska domstolssystemet är uppbyggt.

På onsdag, den 3 december, åker delegationen på studiebesök till Södertälje för att få lära sig mer om det kommunala självstyret samt hur en mångkulturell stad fungerar i praktiken.

Sista dagen, torsdagen den 4 december, ägnas åt jämställdhetsfrågor samt EU-relaterade frågor. Eftersom Georgien är ett av de länder som alltmer närmar sig EU finns en stor nyfikenhet på hur medlemskapet har påverkat det svenska riksdagsarbetet samt hur Sveriges väg från kandidat till fullvärdig EU-medlem såg ut. Det sistnämnda kommer Göran Lennmarker (M), före detta ordförande i utrikesutskottet att redogöra för.

Riksdagen bedriver sedan förra året ett utvecklingssamarbete med parlamentet i Georgien. I december i fjol befann sig en parlamentarisk delegation från landet i Sverige på ett liknande besök och i april förra året var en svensk parlamentarisk delegation på plats i Tbilisi.