Sök

Avdelning
Hoppa till filter

3 229 träffar, Sökord: riksdagens snabbprotokoll, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:118 Fredagen den 2 juni

  Riksdagens protokoll 2022/23:118

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:118 Fredagen den 2 juni Kl. 09.0013.09 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:117 Torsdagen den 1 juni

  Riksdagens protokoll 2022/23:117

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:117 Torsdagen den 1 juni Kl. 12.0015.17 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 maj justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Magdalena Thuresson M återtagit sin plats i riksdagen från och med den

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:116 Onsdagen den 31 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:116

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:116 Onsdagen den 31 maj Kl. 09.0019.11 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in Interpellation 2022/23:328 Till riksdagen Interpellation

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:115 Tisdagen den 30 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:115

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:115 Tisdagen den 30 maj Kl. 13.0015.54 18.0018.14 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in Interpellation 2022/23:339 Till riksdagen Interpellation

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:114 Måndagen den 29 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:114

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:114 Måndagen den 29 maj Kl. 11.0012.54 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Annette Rydell S skulle tjänstgöra som ersättare

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:113 Fredagen den 26 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:113

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:113 Fredagen den 26 maj Kl. 09.0012.14 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 maj justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:112 Torsdagen den 25 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:112

  … Precis som jag sa är det inte aktuellt att använda PKU-registret för brottsutredningsändamål, utan det är till för sjukvårdsändamål. Det bekräftades av den här församlingen i riksdagen när vi behandlade biobankslagen, som nu gäller från den 1 juli. Riksdagen har inte heller föreslagit någon ändrad användning, utan den ligger fast. Det var alltså ett förslag från regeringens sida, och alldeles nyligen prövade riksdagen frågan och beslutet ligger fast. …

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:111 Onsdagen den 24 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:111

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:111 Onsdagen den 24 maj Kl. 09.0014.00 16.0016.32 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 maj justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:110 Tisdagen den 23 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:110

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:110 Tisdagen den 23 maj Kl. 13.0015.52 18.0020.08 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 maj justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:109 Måndagen den 22 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:109

  … Anf. 8  FÖRSTE VICE TALMANNEN Innan vi fortsätter till nästa interpellationsdebatt vill jag passa på att hälsa välkommen till ledamöter och tjänstemän från Nordmakedonien som är här med anledning av det demokratiprojekt som riksdagen har tillsammans med parlamentet i Nordmakedonien. Varmt välkomna hit till kammaren och till interpellationsdebatterna 10  Svar på interpellation 2022/23:326 om sökbara orosanmälningar Anf. 9  Statsrådet CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL MHerr talman Gustaf Lantz har frågat mig om jag och regeringen avser att lägga fram ett förslag till riksdagen om att tidigare

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:108 Fredagen den 12 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:108

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:108 Fredagen den 12 maj Kl. 9.0010.21 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Josef Fransson SD skulle återta sin plats i riksdagen från och med den

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:107 Torsdagen den 11 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:107

  … Detta är något som en samlad riksdag var överens om fram till så sent som i höstas. Men i dag, fru talman, vill den samlade högerkonservativa majoriteten i riksdagen använda spelområdet och lotterilagstiftningen som ett verktyg för att skada civilsamhället och den demokratiska motståndskraften. …

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:106 Onsdagen den 10 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:106

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:106 Onsdagen den 10 maj Kl. 09.0021.20 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 april justerades. 2  Ärenden för hänvisning till

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:105 Tisdagen den 9 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:105

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:105 Tisdagen den 9 maj Kl. 13.0015.58 18.0020.50 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 17 och 18 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:104 Fredagen den 5 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:104

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:104 Fredagen den 5 maj Kl. 09.0009.47 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in Interpellation 2022/23:330 Till riksdagen Interpellation

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:103 Torsdagen den 4 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:103

  … Sverigedemokraterna är angelägna om att regeringen överväger en moderniserad konstruktion av bostadsbidraget att lägga fram för riksdagen. Jag vill också passa på att nämna en väldigt viktig översyn som berör många separerade föräldrar i Sverige i dag, och det gäller översynen av underhållsstödet och underhållsbidraget. Som systemet är uppbyggt i dag är det konfliktdrivande. …

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:102 Onsdagen den 3 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:102

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:102 Onsdagen den 3 maj Kl. 09.0017.39 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 april justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:101 Tisdagen den 2 maj

  Riksdagens protokoll 2022/23:101

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:101 Tisdagen den 2 maj Kl. 13.0013.58 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Joar Forssell L återtagit sin plats i riksdagen från och med den

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:100 Fredagen den 28 april

  Riksdagens protokoll 2022/23:100

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:100 Fredagen den 28 april Kl. 09.0012.43 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Särskild debatt med anledning av IPCC s rapport Anf. 1  PER BOLUND MPFru talman Miljöpartiet

 • Dokument & lagar

  Protokoll 2022/23:98 Onsdagen den 26 april

  Riksdagens protokoll 2022/23:98

  Riksdagens snabbprotokoll 2022/23:98 Onsdagen den 26 april Kl. 09.0020.40 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Anmälan om ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Viktor Wärnick M valts till ordförande i socialförsäkringsutskottet under Jessica Rosencrantz M ledighet den 15 maj−13 augusti. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in Interpellation 2022/23:310 Till riksdagen Interpellation