Dokument & lagar (10 538 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2021-01-21 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-01-21 08:00 Plats: Förstakammarsalen dp.1-9, ej möjlighet till deltagande på distansRÖ5-30 dp. 10-11, digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan ta 1. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings-

2021-01-21 08:00:00

Omröstning 2020/21:UU7 Yttrandefrihet

Omröstning: betänkande 2020/21:UU7 Yttrandefrihet, förslagspunkt 1 Yttrandefrihet Datum: 2021-01-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0 19 L 0 0 3 16

2021-01-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:160

Riksdagsskrivelse 2020/21:160 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU7 Yttrandefrihet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 januari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-01-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:160 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:160 (pdf, 48 kB)

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och att Sverige ska söka


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges samarbete med Finland och samarbetet inom Norden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl 4.1 Gemensam säkerhet tillsammans med andra


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydlig prioritering av de internationella försvarssamarbetena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Betänkande 2020/21:UU7

Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kommissionen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2022.

Tillkännagivandet bygger på ett utskottsinitiativ från utrikesutskottet, som väcktes i samband med behandlingen av cirka 23 förslag inom området yttrandefrihet i motioner från den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Ett utskottsinitiativ betyder att initiativet till förslaget kommer från utskottet och inte från en proposition eller motion.

Riksdagen sa delvis ja till flera motioner om regeringens agerande när det gäller frihetsberövade svenskar utomlands. Riksdagen sa nej till de övriga förslag som behandlades.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2021-01-14 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-20

Betänkande 2020/21:UU7 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Yttrandefrihet

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2021-01-14 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-01-14 08:00 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Medgivande om närvaro

2021-01-14 08:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:16 DATUM 2021-01-14 TID 08:00-11:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MOlle Thorell SHans Rothenberg MMarkus Wiechel SDJamal

2021-01-14

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:16 (docx, 35 kB)

Betänkande 2020/21:UU11


Beredning: 2021-04-15 Justering: 2021-05-06

Yttrande 2020/21:UU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Dokumentet är inte

2020-12-16

Yttrande 2020/21:UU5y

Vårändringsbudget för 2021 Dokumentet är inte

2020-12-16

Betänkande 2020/21:UU16


Beredning: 2021-02-04 Justering: 2021-03-18

Betänkande 2020/21:UU15


Beredning: 2021-02-18 Justering: 2021-04-15

Betänkande 2020/21:UU14


Beredning: 2021-04-22 Justering: 2021-05-06

Betänkande 2020/21:UU13


Beredning: 2021-04-15 Justering: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:UU12


Beredning: 2021-04-15 Justering: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:UU10


Beredning: 2021-04-22 Justering: 2021-06-01

Betänkande 2020/21:UU9


Beredning: 2021-05-06 Justering: 2021-06-01